Realisatie standbeeld

Realisatie standbeeld mevrouw dr. Hendrika G.M. Ghijsen


Het project Ghijsen in beeld heeft in de periode oktober 2014 t/m voorjaar 2015 geld ingezameld met allerlei acties, sponsoren en subsidiënten, met als doel: het oprichten van een standbeeld ter herinnering aan mevrouw dr. Hendrika G. M. Ghijsen, samenstelster van het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten voor het vijftig- jarig bestaan (1964- 2014) en mede daardoor permanente aandacht voor de Zeeuwse dialecten.


Het is een uniek woordenboek dat naast vrijwel alle Zeeuwse woorden ook laat zien in welk verband en waar die woorden worden/werden gebruikt. Ook geeft het veel informatie over landbouw, visserij, ambachten, klederdrachten, traditionele gebruiken, spelen enzovoorts. Mevrouw Dr. Hendrika M.C. Ghijsen werkte 35 jaar aan de samenstelling ervan, plichtsgetrouw, nauwgezet, onbezoldigd. Zo iemand verdient een standbeeld! Het woordenboek der Zeeuwse Dialecten bestaat inmiddels meer dan 50 jaar.


Het woordenboek is een belangrijke pijler van de taal en de cultuur van de Zeeuwen. Wat de Kroniek van Smallegange is voor de geschiedenis, is het woordenboek voor de taal en cultuur. Taal herbergt de ziel van een volk.

De wijze waarop Ghijsen het boek heeft samengesteld is uniek. Ze verzamelde en beschreef niet alleen de woorden, maar zette ze door voorbeeldzinnen in de juiste context. Verder schonk ze nauwgezet aandacht aan tal van gebruiken, bestaansmiddelen, klederdrachten, spelen, etc.


Zeeland is een mooi beeld rijker, een blijvende herinnering aan de samenstelster van ons zo unieke Woorden-boek en een opsteker voor het levend houden van de Zeeuwse dialecten. 


Standbeeld

Het standbeeld is op 19 september 2015 onthuld en staat in Domburg bij de kruising Schelpweg/Voorthuijsenstraat te Domburg.

Bekijk het filmpje van de onthulling van het standbeeld van mevrouw Ghijsen.

Bekijk het filmpje van de totstandkoming van het standbeeld door kunstenaar: Leendert Houtekamer


Beeldhouwer

Beeldend kunstenaar en beeldhouwer Leendert Houtekamer heeft werkelijk met passie en groot vakmanschap, uit een blok hardsteen, een waar eerbetoon aan mevrouw Ghijsen geschapen. Uiteraard kon dat alleen dankzij de steun van velen.


Projectgroep

De realisatie van het standbeeld is verzord door Stichting ‘t Kerkje van Ellesdiek, De Zeêuwse Dialelectvereênigieng en Stichting De Zeeuwse Taele met de projectgroep:

drs. Jan de Jonge - bestuurslid Stichting’t Kerkje van Ellesdiek

drs. Kees Martens - oud-voorzitter De Zeêuwse Dialelectvereênigieng

Engel Reinhoudt - bestuurslid Stichting 't Kerkje van Ellesdiek, tevens projectleider

Janus de Reijger -  bestuurslid Stichting’t Kerkje van Ellesdiek, tevens penningmeester


Comité van aanbeveling

J.M.M. (Han) Polman, Commissaris van de Koning

R.J. van der Zwaag, Burgemeester van Veere

Sj. Ghijsen, Familie Ghijsen

W.H.P. Scholten, Directeur St. Cultureel Erfgoed Zeeland

J. P. Zwemer, Historicus/publicist

Ambras Volksmuziekgroep

Broeder Dieleman, Zeeuwse zanger

Peter Dieleman, Zeeuwse zanger

Anja Kopmels. Zeeuwse zangeres

Adri Oosterling, Cabaretier en zanger (theater ‘De Twee Duiven’)

Henk en Lenie Blom, Cabaret groep ‘Kantooi’ Schouwen-Duiveland

Piet Brakman, Zeeuwse zangerProgramma onthulling 2015

Er waren zo'n 100 betrokkenen en belangstellenden bij de onthulling. Kees Martens opende de bijeenkomst namens de Projectgroep van 'Ghijsen in beeld' gevolgd door korte speeches van:

gedeputeerde H.J. van der Maas

burgemeester van Veere R.J. van der Zwaag

mevrouw V. de Tier, dia-lectconsulente

dhr. Sj. Ghijsen, familielid van mevrouw Dr. Hendrika M.C. Ghijsen

Leendert Houtekamer, beeldhouwer

Engel Reinhoudt, initiatiefnemer project Ghijsen in beeld

Daarna volgde de onthulling van standbeeld van Dr. Hendrika M.C. Ghijsen door de heer A. J. van der Maas, lid van gedeputeerde Staten van Zeeland en overdracht aan de Gemeente Veere. Vervolgens was er gelegenheid voor een gezellig samenzijn